Facilities 2018-10-26T14:45:45+00:00

Facilitatile principale ale membrilor clusterului

 1. Obiective de cercetare, dezvoltare și inovare
 • Dezvoltarea de produse și servicii noi și promovarea acestor
 • Participarea și sau inițierea de proiecte pentru membri, cu finanțare din fonduri naționale și sau europene;
 1. Obiective de marketing, internaționalizare și branding
 • Promovarea ofertei de export a firmelor membre prin canale promoționale adecvate (târguri, misiuni, trade show)
 • Organizarea de contacte și match-making;
 • Crearea unui brand al clusterului
 • Atragerea de investiții
 • Participarea la rețele naționale și europene
 • Colaborare transfrontalieră și transnațională
 • Colaborarea cu alte clustere din țară și din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice
 1. Obiective de training și învățământ
 • Dezvoltarea de cursuri și module educaționale adecvate nevoilor clusterului
 • Perfecționarea managerială a membrilor și a angajaților
 1. Obiective de comunicare
 • Atragerea de noi membrii în cluster cu interese comune membrilor fondatori
 • Reprezentarea intereselor membrilor în fața autorităților publice locale și centrale și față de terți
 • Crearea site-ului bilingv
 • Elaborarea de propuneri legislative privind producția de produse agricole și alimentare certificate ecologic, protecția mediului , în special mediul local etc.
 1. Obiective de guvernanță
 • Elaborarea unei strategii de dezvoltare și de internaționalizare, marketing, promovare networking care să fundamenteze obiectivel de mai sus și modul lor de atingere;
 • Dezvoltarea de instrumente adecvate de guvernanță (grupuri de lucru, întâlniri cu membrii clusterului).

Obiectivele de mai sus vor fi revalidate și îmbunătățite odată cu procesul de elaborare a strategiei de cluster. Această strategie va avea la bază un proces ciclic în care vor fi implicați toți membrii clusterului, instituindu-se astfel într-o comunitate de practică ce va consolida încrederea între membri.